Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:56 · Visa register
Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1982-02-11
Omtryck: SFS 1995:1045
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:308
Upphävd: 2000-07-01
1 § Fastighetsregister skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1995:1045). 2 § Inskrivning skall ske i inskrivningsregister i den utsträckning som anges i lagen (1973:98) om inskrivningsregister. Förordning (1995:1045).