Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:493 · Visa register
Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1982-06-10
Författningen har upphävts genom: SFS1992:723
Upphävd: 1992-07-01
1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till sina kostnader för anskaffande av hörselteknisk utrustning för undervisning av studerande med hörselsvårigheter i kommunal högskoleutbildning. Med kommun avses i denna förordning även landstingskommuner och kommunalförbund. 2 § Statsbidrag lämnas med det belopp som universitets- och högskoleämbetet bestämmer. En förutsättning är att utrustningen har anskaffats i enlighet med de villkor som ämbetet anger. 3 § Universitets- och högskoleämbetets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. 4 § Universitets- och högskoleämbetet skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1992:723 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.