Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:375 · Visa register
Förordning (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer
Departement: Civildepartementet KY
Utfärdad: 1982-06-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:111
Upphävd: 1990-07-01
Utan hinder av föreskrifterna i kyrkomusikerförordningen (1950:375) gäller tills vidare att lediga ordinarie skolkantorstjänster får återbesättas endast som extra ordinarie tjänster. I sådana tjänster skall ingå icke-ordinarie tjänster som lärare i grundskolan för klass på lågstadiet (tjänst som lärare 1) eller för klass på mellanstadiet (tjänst som lärare 2). I fråga om tillsättning av extra ordinarie skolkantorstjänster skall kyrkomusikerförordningens föreskrifter tillämpas. Vad där sägs om ordinarie tjänst skall i stället gälla extra ordinarie tjänst.