Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:170 · Visa register
Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-03-18
Tidsbegränsad: 1982-01-01
Med hänsyn till den genomsnittliga årliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst skall vid slutavräkning för år 1981 följande statsbidrag räknas upp med 7,5 procent i förhållande till vad som anges i förordningen (1981:251) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1980 m.m., nämligen 1. statsbidrag till daghem och fritidshem enligt förordningen (1976:396) om statsbidrag till daghem och fritidshem, 2. grundbeloppet till kommunal familjedaghemsverksamhet enligt kun görelsen (1968:236) om statsbidrag till kommunal familjedaghems verksamhet, samt 3. statsbidrag till hemspråksträning enligt förordningen (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan. För år 1982 skall före slutlig uppräkning följande statsbidragsbelopp gälla Daghem 21250 kr. Fritidshem 10625 kr. Familjedaghem Grundbelopp för barn som vistas minst 7 tim. per dag i familjedaghem 3800 kr. Grundbelopp för barn som vistas mindre än 7 tim. per dag i familjedaghem 1900 kr. Hemspråksträning 2875 kr.