Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1249 · Visa register
Närradioförordning (1982:1249)
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1982-12-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:730
Upphävd: 1994-07-01
1 § har upphävts genom förordning (1985:1066). 2 § Tillstånd att sända närradio enligt närradiolagen (1982:459) meddelas av närradionämnden efter ansökan av vederbörande sammanslutning. Förordning (1985:1066). 3 § Ansökan skall innehålla uppgifter om 1. sändare, sändningsområde och önskad sändningstid, 2. den verksamhet som sammanslutningen bedriver och sedan minst ett år före ansökningsdagen har bedrivit inom sändningsområdet. Förordning (1991:1737). 4 § har upphävts genom förordning (1991:1737). 5 § har upphävts genom förordning (1991:1737). 6 § I beslut om tillstånd att sända närradio skall närradionämnden ange över vilken sändare som sändning får äga rum och, om det kan ske redan då, när sändning får äga rum. Förordning (1985:1066). 7 § Närradionämnden fastställer och uppbär avgifter i ärenden om närradio enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1985:1066). 8 § har upphävts genom förordning (1983:611).