Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:116 · Visa register
Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-03-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:976
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:196
Upphävd: 2013-06-01
När en annan myndighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en legitimerad yrkesutövare som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Socialstyrelsen och omfattas av bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller följande. Om orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen skall myndigheten, så snart det kan ske, sända en kopia av sitt beslut till Socialstyrelsen. Förordning (1994:976).