Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:113 · Visa register
Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar
Departement: Civildepartementet PP
Utfärdad: 1982-03-08
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1743
Upphävd: 1992-07-01
1 § I statligt reglerade anställningar skall arbetstagarna anställas som tjänstemän. Detta gäller dock inte dem som har anvisats beredskapsarbete eller arbete på särskilda inskolningsplatser. Det gäller inte heller lokalanställda utom riket. Förordning (1989:435). 2 § Med statligt reglerade anställningar avses anställningar där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Övergångsbestämmelser 1989:435 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ungdomslag.