Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:11 · Visa register
Förordning (1982:11) om uppfinnarkonto
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1982-01-08
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:935
Upphävd: 2001-01-01
1 § Med uppfinnarkonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i bank som anges i 2 § första stycket lagen (1982:2) om uppfinnarkonto. 2 § Insättning på uppfinnarkonto får göras vid ett eller flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer. 3 § Den som gör insättning på uppfinnarkonto skall till banken lämna uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser. Banken skall bokföra medel på uppfinnarkonto på sådant sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för varje beskattningsår. Ett kontonummer som används för ett uppfinnarkonto får inte användas för något annat konto.