Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1065 · Visa register
Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1982-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:563
Upphävd: 1988-07-01
Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses 1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m., 2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel, 3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser.