Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:777 · Visa register
Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-06-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:927
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80
Upphävd: 2017-04-01
För hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner eller kommuner som inte ingår i någon landstingskommun skall riket vara indelat i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region omfattar de län och de kommuner som anges i uppställningen. ----------------------------------------------------------------- Region Län Kommun(er) ----------------------------------------------------------------- Stockholmsregionen Stockholms län Gotlands län Linköpingsregionen Östergötlands län Jönköpings län Kalmar län Lund/Malmöregionen Kronobergs län Blekinge län Skåne län Halmstads kommun Hylte kommun Laholms kommun Göteborgsregionen Västra Götalands län Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Uppsala/Örebroregionen Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Umeåregionen Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ----------------------------------------------------------------- Förordning (1997:927).