Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:551 · Visa register
Förordning (1982:551) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1982-06-17
1 § Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar skall vara prövningsmyndighet enligt lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.