Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:353 · Visa register
Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1981-04-30
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:932
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1163
Upphävd: 1997-01-01
Regeringen föreskriver att de sjukdomar som upptas i nedanstående förteckning skall berättiga till kostnadsfria läkemedel enligt 2 § första stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid behandling med de läkemedel som anges i förteckningen. Förteckningen finns ej med här. Övergångsbestämmelser 1992:932 Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1992. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1992.