Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:111 · Visa register
Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1981-03-03
Omtryck: SFS 1992:804
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:351
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:549
Upphävd: 2014-08-01
1 § Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag prövas av Bolagsverket. Förordning (2004:351). 2 § För handläggning och prövning av ansökan enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall avgift betalas med 475 kronor. Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:363). Övergångsbestämmelser 2004:351 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.