Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1006 · Visa register
Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1981-11-12
Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Australien undertecknade den 14 januari 1981 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning. Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.