Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:70 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1980-02-26
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 april 1980 med nio procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med tretton procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder. Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under tiden januari-mars 1980 eller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979. Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, skall enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag utgå med närmast lägre krontal.