Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:869 · Visa register
Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1979-10-25
Övrigt: Bilagorna finns inte med här.
Den konvention mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet som har undertecknats den 25 oktober 1978 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 december 1979. Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk, portugisisk och engelsk text som bilagor 1-2. Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 10, 33 och 34 i konventionen.