Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:849 · Visa register
Förordning (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1979-10-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:941
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:882
Upphävd: 2005-01-01
1 § har upphävts genom förordning (1999:896). 2 § har upphävts genom förordning (1994:1757). 3 § Som sjukhus enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring räknas 1. sjukvårdsinrättning som drivs av en sjukvårdshuvudman, 3. annan sjukvårdsinrättning som vid utgången av år 1988 var och fortfarande är upptagen i en förteckning hos Riksförsäkringsverket över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus. Riksförsäkringsverkets förteckning får inte omfatta inrättningar som bedriver verksamhet som innebär särskild boendeform för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2001:941). 4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket. Övergångsbestämmelser 1986:865 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1988:993 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1994:1006 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1999:896 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.