Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:546 · Visa register
Förordning (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1979-06-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:422
Upphävd: 1992-07-01
Regeringen bemyndigar Sveriges exportråd att pröva fråga om stöd till systemleveranser till stora industri- och anläggningsprojekt utomlands (projektexport).