Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:305 · Visa register
Förordning (1979:305) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1979-05-31
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:714
Upphävd: 1996-07-01
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela föreskrifter för tillämpningen av punkt 14 i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.