Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1194 · Visa register
Förordning (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1979-12-20
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1105
Upphävd: 1993-11-01
Med avvikelse från vad i 3 kap. 7 § fastighetstaxerings- förordningen (1979:1193) är stadgat skall allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering bevaras för framtiden. Detsamma skall gälla angående sådan fastighets- taxeringsavi som avses i 4 kap. 12 § fastighetstaxerings- förordningen och som enligt 6 kap. 4 § nämnda förordning skall förvaras tillsammans med deklarationen.