Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:910 · Visa register
Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1978-12-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:377
Upphävd: 1988-07-01
Statliga myndigheter som framställer eller låter framställa tryckta skrifter eller andra skrifter som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen skall snarast lämna ett exemplar av varje skrift till riksdagsbiblioteket. Från leveransskyldigheten är dock undantagna sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar samt skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.