Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:847 · Visa register
Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1978-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 1981:925
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1334
Upphävd: 1994-01-01
Regeringen överlåter åt sjöfartsverket att fastställa avgifter för 1. frivillig provning av körfakta för fritidsbåtar, 2. typgodkännande av byggnadsmaterial m.m. till fartyg, 3. kontroll av fartygslanternor och kompasser samt typprovning av elektriska lanternor och kompasser, 4. trafiken på Falsterbokanalen samt förtöjnings och uppdragningsplats för fritidsfartyg samt upplåtelse av plats på kaj eller mark inom Falsterbokanalen. Förordning (1981:925).