Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:313 · Visa register
Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1978-06-01
Omtryck: SFS 1994:409
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:457
1 § Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3 000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1 000 kronor för ett möblerat eller omöblerat rum. Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal. Förordning (2003:457). 2 § Har upphävts genom förordning (2003:457).