Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:642 · Visa register
Förordning (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1977-08-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1226
Upphävd: 1993-01-01
1 § Den svenska fiskezonen omfattar vissa havsområden utanför Sveriges sjöterritorium och sträcker sig 1. i Skagerrak i området närmast gränsen mot Norge intill storcirkelbågar mellan punkten 584541,3 N, 103540,0 O, punkten 583041,2 N, 100846,9 O och punkten 581541,2 N, 100148,1 O. 2. i Skagerrak i området närmast gränsen mot Danmark och i Kattegatt intill räta (geodetiska) linjer mellan punkten 581541,2 N, 100148,1 O, punkten 580800,1 N, 103232,8 O, punkten 574900,6 N, 110255,6 O, punkten 572700,0 N, 112357,4 O, punkten 563032,3 N, 120852,1 O, punkten 561814,1 N, 120515,9 O och punkten 561258,9 N, 122148,0 O. 3. i Öresund mellan punkten 561258,9 N, 122148,0 O och punkten 552014,2 N, 123831,0 O intill den demarkationslinje som fastställts i deklarationen den 30 januari 1932 mellan Sverige och Danmark angående vissa gränsförhållanden i Öresund eller senare ändringar däri, 4. i södra och mellersta delen av Östersjön intill räta (geodetiska) linjer a. mellan punkten 552014,2 N, 123831,0 O, punkten 551830,0 N, 123820,0 O, punkten 551500,0 N, 124038,0 O, punkten 551000,0 N, 124741,6 O, punkten 550354,0 N, 130320,0 O, punkten 550035,2 N, 130845,0 O, b. mellan punkten 550036 N, 130926 O, punkten 550115 N, 134708 O, punkten 545752 N, 135915 O, c. mellan punkten 545749,1 N, 135940,0 O, punkten 551844,0 N, 142736,0 O, punkten 554129,4 N, 150234,4 O, punkten 552118,6 N, 163029,7 O, samt d. mellan punkten 5521,640 N, 1632,000 O, punkten 5530,000 N, 1700,000 O, punkten 5535,235 N, 1722,680 O, punkten 5546,985 N, 1800,000 O, punkten 5555,293 N, 1821,800 O, punkten 5552,876 N, 1854,000 O och punkten 5552,788 N, 1855,545 O, 5. i mellersta Östersjön intill en rät (geodetisk) linje mellan punkten 5552,793 N, 1855,760 O och punkten 5553,482 N, 1856,777 O, 6. i mellersta och norra Östersjön intill räta linjer (loxodromer) mellan punkten 5553,482 N, 1856,777 O, punkten 5557,300 N, 1904,049 O, punkten 5558,863 N, 1904,876 O, punkten 5602,433 N, 1905,669 O, punkten 5615,000 N, 1913,565 O, punkten 5627,000 N, 1921,070 O, punkten 5635,000 N, 1925,070 O, punkten 5645,000 N, 1931,720 O, punkten 5658,000 N, 1940,270 O, punkten 5714,192 N, 1953,565 O, punkten 5726,717 N, 2002,160 O, punkten 5733,800 N, 2003,965 O, punkten 5744,000 N, 2014,139 O, punkten 5754,691 N, 2024,920 O, punkten 5812,000 N, 2022,502 O, punkten 5829,000 N, 2026,590 O och punkten 5846,836 N, 2028,672 O, 7. i Bottenhavet och Bottenviken intill räta linjer mellan punkten 6036,6 N, 1913,0 O, punkten 6040,7 N, 1914,1 O, punkten 6242,0 N, 1931,5 O, punkten 6320,0 N, 2024,0 O, punkten 6329,1 N, 2041,8 O, punkten 6331,3 N, 2056,4 O och punkten 6336,6 N, 2116,8 O, mellan punkten 6338,1 N, 2122,7 O, punkten 6340,0 N, 2130,0 O och punkten 6521,8 N, 2355,0 O och mellan punkten 6527,5 N, 2403,2 O, punkten 6530,9 N, 2408,2 O och punkten 6531,8 N, 2408,4 O. Koordinaterna i 1 § är angivna enligt följande: Koordinater Koordinatsystem eller geodetiskt datum Koordinaterna i 1 § 1, 2, 4 a och c European Datum 1950 (ED 50) Koordinaterna i 1 § 4 b Gradnät i svenskt sjökort nr 83 Koordinaterna i 1 § 4 d World Geodetic System 1972 (WGS 72) Koordinaterna i 1 § 5 och 6 Svenskt koordinatsystem (RT 38) Förordning (1990:140). 2 § */k/ har upphävts genom förordning (1985:710). 3 § För tiden till dess överenskommelse om fiskezonens yttergräns har träffats med annan stat sträcker sig fiskezonen utanför Sveriges sjöterritorium, i andra områden än som anges i 1 §, 1. i södra delen av Östersjön intill räta linjer a. från punkten 550035,2 N, 130845,0 O till punkten 550036 N, 130926 O, b. från punkten 545752 N, 135915 O till punkten 545749,1 N, 135940,0 O, samt c. från punkten 552118,6 N, 163029,7 O till punkten 5521,640 N, 1632,000 O, 2. i norra Östersjön som räta linjer (loxodromer) mellan punkten 5846,836 N, 2028,672 O och punkten 5847,680 N, 2025,264 O, 3. i norra Östersjön som räta linjer mellan punkten 5847,680 N, 2025,264 O, punkten 5847,6 N, 2024,6 O, punkten 5851,5 N, 2010,0 O, punkten 5922,1 N, 1957,8 O och punkten 5928,6 N, 1957,5 O, 4. i norra Östersjön med Ålands hav intill mittlinjen mellan punkten 5933,55 N, 1959,62 O och punkten 5942,07 N, 1947,48 O och mellan punkten 5951,22 N, 1934,42 O och punkten 5959,54 N, 1922,46 O samt intill en linje tolv nautiska mil från Finlands baslinjer mellan punkten 6034,3 N, 1906,5 O och punkten 6036,6 N, 1913,0 O. Med mittlinjen avses en linje på vilken samtliga punkter ligger på samma avstånd från närmaste punkter på de baslinjer från vilka bredden av Sveriges och främmande stats territorialhav räknas. Förordning (1990:140). 4 § Sjöfartsverket skall se till att fiskezonens yttergräns märks ut på sjökort som är tillgängliga för allmänheten. */k/ Förordning (1988:850).