Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:623 · Visa register
Förordning (1977:623) om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:242
Upphävd: 2002-07-01
Regeringen föreskriver att ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada skall betalas ut av riksförsäkringsverket.