Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1025 · Visa register
Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1977-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1329
1 § Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift om 600 kronor betalas. Förordning (2007:1329). Övergångsbestämmelser 2004:134 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet. 2007:1329 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.