Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:754 · Visa register
Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.
Departement: Civildepartementet RS1
Utfärdad: 1977-09-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:950
Upphävd: 1990-12-01
1 § Uppkommer hos myndighet fråga om att förordna vikarie på grund av tjänstemans ledighet, skall myndigheten noga väga behovet av vikarie mot kravet att statsverket ej får onödiga kostnader. 2 § Myndigheten skall vid avgörande av fråga som sägs i 1 § beakta möjligheten av att på andra tjänstemän fördela sådana arbetsuppgifter som ej utan större olägenhet kan skjutas upp. 3 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens arbetsgivarverk. Förordning (1978:827).