Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:836 · Visa register
Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1976-10-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:870
Vad som i författning har föreskrivits om personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall ej längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet under förutsättning att arbetstagaren efter utgången av år 1976 förvärvar rätt till icke-statlig tjänstepensionsförmån i anställning hos sådan huvudman. I första stycket har orden "församling", "pastorat" och "kyrklig samfällighet" den betydelse de har i före år 2000 gällande lag. Förordning (1999:870).