Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:491 · Visa register
Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1975-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:751
1 § Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första stycket lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m. ska rådet i fråga om punkt 1 lämna anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser och meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten. Förordning (2012:751). 2 § har upphävts genom förordning (1981:633).