Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:425 · Visa register
Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1975-06-05
1 § Redogörelse enligt 1 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning lämnas på formulär som tillhandahålles av Sveriges geologiska undersökning. 2 § Sveriges geologiska undersökning får med stöd av 5 § lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning för visst fall medge undantag från nämnda lag. 3 § Om ansvar för den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift finns bestämmelser i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning. 4 § Ytterligare föreskrifter och anvisningar för verkställighet av lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning meddelas av Sveriges geologiska undersökning.