Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:309 · Visa register
Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1975-05-29
Regeringen föreskriver, med anledning av konsularkonventionen med Rumänien den 12 februari 1974 och med stöd av lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg, att tvist mellan befälhavaren och besättningen på fartyg med hemort i Rumänien angående tjänsteförhållandet icke får upptagas vid svensk domstol.