Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:429 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1973-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1288
Upphävd: 1988-01-01
1 § Tull enligt tulltaxan (1977:975) skall icke utgå vid import av margarin, ej innehållande smör, ur tulltaxenr 15.13, från länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens bestämmelser (EFTA-länder) intill en kvantitet om 7200 ton per år. När tull icke utgår skall särskild fettvaruavgift tagas ut i enlighet med lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Förordning (1977:1084). 2 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens jordbruksnämnd.