Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:725 · Visa register
Kungörelse (1971:725) om garanti för obligationslån
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1971-08-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Kungl. Maj:t har funnit gott ge tillkänna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda fyra obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt två miljarder tvåhundra miljoner kronor. Obligationslån Lånebelopp Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 10 november 1970 800 000 000 Svenska statens 7 1/4 obligationslån den 8 juni 1971 800 000 000 1970 års premieobligationslån, andra lånet 300 000 000 1971 års premieobligationslån 300 000 000