Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:464 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:464) om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1969-06-27
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:280
Upphävd: 1987-07-01