Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:614 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1968-12-06
Författningen har upphävts genom: SFS1988:1517
Upphävd: 1989-01-01
Har Kungl. Maj:t i taxa, annan författning eller särskilt beslut angivit visst pris för tillhandahållande av vara eller tjänst, skall priset höjas med belopp som motsvara den skatt som skall utgå enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdesskatt.