Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:147 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1968-04-26
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:231
Upphävd: 2002-06-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att socialstyrelsen skall vara huvudtillsynsmyndighet för dels de epileptikeranstalter som avses i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 26 april 1967 (nr 131) om statsbidrag till viss hälso- och sjukvård, dels anstalter för psykopatiska och nervösa barn. Skolöverstyrelsen har tillsyn över undervisning som bedrives vid anstalterna.