Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:866 · Visa register
Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1967-12-08
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1081
Upphävd: 2012-01-01
Vad i lag eller annan författning föreskrives om medicinalstyrelsen eller medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd skall i stället avse socialstyrelsen.