Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:642 · Visa register
Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1967-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1302
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1395
Upphävd: 1999-01-01
1 § har upphävts genom förordning (1996:1302. 2 § har upphävts genom förordning (1996:1302). 3 § har upphävts genom förordning (1996:1302). 4 § har upphävts genom förordning (1996:1302). 5 § Skattemyndigheten skall, på tid och sätt som Riksskatteverket bestämmer efter samråd med Riksförsäkringsverket, lämna underrättelse till den allmänna försäkringskassan om beräknad pensionsgrundande inkomst för försäkrade inom kassans område. Förordning (1996:1302). 6 § har upphävts genom förordning (1996:1302). 7 § har upphävts genom förordning (1991:766). 8 § har upphävts genom förordning (1996:1302).