Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:735 · Visa register
Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1966-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1967:6
Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter. Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.