Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:472 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1966-07-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1159
Upphävd: 1989-01-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att föreskrift om begränsning till 1 000 kronor av sådant pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle icke skall tillämpas beträffande den som avlidit efter utgången av juni 1966.