Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:894 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1965-12-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1430
Upphävd: 1992-01-01
Åtnjuter tjänsteman, på vilken statens allmänna tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287) är tillämpligt och för vilken avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, tjänstledighet med C-avdrag för att vid statlig institution bedriva forskningsarbete med anslag från statligt forskningsråd eller annan statlig myndighet eller från enskild person eller stiftelse, tillgodoräknas tjänstledighetstiden honom för kvalifikationstids- och tjänstårsberäkning enligt reglementet som om tjänstledigheten åtnjutits för offentligt uppdrag. Övergångsbestämmelse Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 9 november 1962 (nr 570) om tillgodoräkning i löne- och pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete skall upphöra att gälla.