Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:276 · Visa register
Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
Departement: Civildepartementet RS1
Utfärdad: 1965-06-03
Författningen har upphävts genom: SFS1987:439
Upphävd: 1987-07-01
Arbetstagare får ej anföra besvär mot offentlig arbetsgivares beslut rörande hans arbets- eller anställningsvillkor, om talan i saken skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Genom första stycket inskränkes dock ej rätt att anföra besvär mot offentlig arbetsgivares beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras av arbetsgivaren. Lag (1974:1011).