Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:880 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1964-12-11
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna, att friskilling enligt särskilda av Kungl. Maj:t meddelade förordnanden icke skall utgå efter 1964 års utgång.