Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:574 · Visa register
Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1964-09-09
Ikraft: 1964-10-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande statsstipendienämnd i stället skall avse vederbörande studiemedelsnämnd.