Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:712 · Visa register
Kungl. Maj:ts brev (1957:712) till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1957-12-20
Författningen har upphävts genom: Nytt reglemente för allmänna barnhuset genom reg.beslut 1994-05-19
Kungl. Maj:t utfärdar följande REGLEMENTE för allmänna barnhuset. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -