Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:23 · Visa register
Kungörelse (1955:23) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1955-02-04
Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Betsele, Brattfors, Bäverträsk, Flakaträsk, Hedlunda, Lomfors, Tannträsk och Vänjaurbäck i Lycksele socken, Kaskeloukt V:a och Kaskeloukt Ö:a i Stensele socken, Stalon i Vilhelmina socken, Grynberget, Lavsjö, Storbäck, Svanabyn och Ullsjöberg i Dorotea socken, Björksele, Borgen och Sörnoret i Åsele socken samt Baksjöliden och Stensjö i Fredrika socken.