Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:197 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1955-05-12
Kungl. Maj:t har, med stöd av 7 § lagen den 17 december 1954 med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa, funnit gott förordna, att vad som finnes stadgat i kungörelsen den 3 december 1954 (nr 782) angående utbetalning av statsbidrag m.m. till allmän sjukkassa skall gälla även beträffande statsbidrag, som avses i nämnda lag.