Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:23 · Visa register
Brev (1954:23) till kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1954-02-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
/Författningens text finns bara i tryckt version/