Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:17 · Visa register
Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1954-02-05
Ikraft: 1954-03-01
Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Vitträsk, Flakaberg, Mäntyvaara, Ruutirova, Satter, Vähävaara, Mårdsel, Risträsk, Suobbat, Västerberg-Neitaskaito och Yrttivaara i Gällivare socken, Järvträsk-Stenbacken, Fjällbonäs, Högbränna, Stormyrheden, Lappträsk, Akkavare, Renvallen och Tjappsåive i Arvidsjaurs socken, Kilkok, Lillåstrand-Tjäruträsk, Vuollerim, Vajkijaur, Krokamyran och Messaure i Jokkmokks socken.