Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:640 · Visa register
Kungörelse (1953:640) om införande av benämningarna televerket och telestyrelsen;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1953-10-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:616
Upphävd: 1993-07-01
Kungl. Maj:t, som den 9 oktober 1953 meddelat beslut om ändrad benämning för telegrafverket och telegrafstyrelsen, har funnit gott förordna, att vad i allmän författning eller genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande telegrafverket respektive telegrafstyrelsen skall avse televerket respektive telestyrelsen.